Çocuk Romatolojisi
24 Ocak 2023

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Romatoloji Bölümü, çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıklarının başarı ile takip ve tedavi edildiği bir merkezdir.

Bölümümüzde, özellikle İç Anadolu Bölgesinde sıklıkla rastlanan ailesel Akdeniz ateşi ve PFAPA sendromu gibi periyodik ateşli seyreden hastalıkların takibi yapılmaktadır. Ayrıca çocukluk çağındaki en sık kronik artit nedeni olan Juvenil idiyopatik artrit hastalığı olan hastalara ilaç tedavisi ve eklem içi steroid enjeksiyonu ile tedavi imkânları sağlanabilmektedir. Bunlarla birlikte vaskülitler ve bağ doku hastalıkları gibi çocukluk çağı romatizmal hastalıkları olan hastalara poliklinik ve yatan hasta hizmetleri sunulmaktadır.

Romatolojik hastalıkların takibi, romatolog, göz doktoru, fizik tedavi uzmanı gibi birçok disiplini kapsayan multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde Uzm. Dr. Serkan Türkuçar tek hekim olarak hizmet vermekle birlikte, diğer bölümlerle koordineli olarak hasta değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Ekip yaklaşımı ve düzenli hasta bakımı bölümümüzün çalışma prensiplerindendir.