Çocuk Enfeksiyon
13 Haziran 2022

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde çocuklarda sık görülen solunum yolu enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıklar (verem, HIV vb.), çocukluk çağının bulaşıcı döküntülü hastalıkları (kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, el-ayak-ağız hastalığı vb.), anne karnında bulaşan (konjenital) enfeksiyonlar, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar (brusella vb.), bağışıklık sistemi baskılı çocuklarda gelişen enfeksiyonlar, dirençli hastane enfeksiyonlarının takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca rutin ve özel aşılar (rotavirus, HPV, meningokok gibi.) hakkında danışmanlık ve takip yapılmaktadır.